Editorial: Special Topic on OTFS Modulation for 6G and Future High Mobility Communications
YUAN Jinhong, FAN Pingzhi, BAI Baoming, AI Bo
ZTE Communications . 2021, (4): 1 -2 .  DOI: 10.12142/ZTECOM.202104001