Editorial Board

 • Chairman:

  GAO Wen, Peking University (China)

   
  Vice Chairman:
  XU Ziyang, ZTE Corporation (China)

  XU Chengzhong, University of Macau (China)

   
  Members(in Alphabetical Order):

  AI Bo, Beijing Jiaotong University (China)
  CAO Jiannong, The Hong Kong Polytechnic University (Hongkong, China)
  CHEN Chang Wen, The Hong Kong Polytechnic University (Hongkong, China)
  CHEN Yan, Northwestern University (USA)
  CHI Nan, Fudan University (China)
  CUI Shuguang, UC Davis (USA) and The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen (China)
  GAO Wen, Peking University (China)
  GAO Yang, Nanjing University (China)
  GE Xiaohu, Huazhong University of Science and Technology (China)
  HE Yejun, Shenzhen University(China)
  HWANG Jenq-Neng, University of Washington (USA)
  Victor C. M. Leung, The University of British Columbia (Canada)
  LI Xiangyang, University of Science and Technology of China (China)
  LI Zixue, ZTE Corporation(China)
  LIAO Yong, Chongqing University(China)
  Lin Xiaodong, ZTE Corporation (China)
  LIU Chi, Beijing Institute of Technology (China)

  LIU Jian, ZTE Corporation (China)
  LIU Yue, Beijing Institute of Technology (China)
  MA Jianhua, Hosei University (Japan)
  MA Zheng, Southwest Jiaotong University (China)
  PAN Yi, Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences (China)
  PENG Mugen, Beijing University of Posts and Telecommunications (China)
  REN Fuji, Tokushima University (Japan)
  REN Kui, Zhejiang University (China)
  SHENG Min, Xidian University (China)
  SU Zhou, Xi'an Jiaotong University(China)
  SUN Huifang, Pengcheng Laboratory (China)
  SUN Zhili, University of Surrey (UK)
  TAO Meixia, Shanghai Jiao Tong University (China)
  WANG Chengxiang, Southeast University (China)
  WANG Haiming, Southeast University (China)
  WANG Xiang, ZTE Corporation (China)
  WANG Xiaodong, Columbia University (USA)
  Wang Xiyu, ZTE Corporation(China)
  WANG Yongjin, Nanjing University of Posts and Telecommunications (China)
  XU Chengzhong, University of Macau (China)
  XU Ziyang, ZTE Corporation (China)
  YANG Kun, University of Essex (UK)
  YUAN Jinhong, University of New South Wales (Australia)
  ZENG Wenjun, EIT Institute for Advanced Study(China)
  ZHANG Honggang, Zhejiang University (China)
  ZHANG Jianhua, Beijing University of Posts and Telecommunications (China)
  ZHANG Yueping, Nanyang Technological University (Singapore)
  ZHOU Wanlei, City University of Macau (China)
  ZHUANG Weihua, University of Waterloo (Canada)

 • 2019-10-17 Visited: 2770