RAN Centric Data Collection for New Radio
GAO Yin, LI Dapeng, HAN Jiren, LIU Zhuang, LIU Yang
ZTE Communications . 2019, (3): 23 -30 .  DOI: 10.12142/ZTECOM.201903005