Enabling Energy Efficiency in 5G Network
LIU Zhuang, GAO Yin, LI Dapeng, CHEN Jiajun, HAN Jiren
ZTE Communications . 2021, (1): 20 -29 .  DOI: 10.12142/ZTECOM.202101004