Terminal-to-Terminal Calling for GEO Broadband Mobile Satellite Communication
Qing Wang,Minjiong Zhu,Jie Zhou,Zhen Gao,, Jinsheng Yang
ZTE Communications . 2015, (2): 46 -52 .  DOI: 10.3969/j.issn.1673-5188.2015.02.009