Multi-Task Learning with Dynamic Splitting for Open-Set Wireless Signal Recognition
XU Yujie, ZHAO Qingchen, XU Xiaodong, QIN Xiaowei, CHEN Jianqiang
ZTE Communications . 2022, (S1): 44 -56 .  DOI: 10.12142/ZTECOM.2022S1007