An Improved Parasitic Parameter Extraction Method for InP HEMT
DUAN Lanyan, LU Hongliang, QI Junjun, ZHANG Yuming, ZHANG Yimen
ZTE Communications . 2022, (S1): 1 -6 .  DOI: 10.12142/ZTECOM.2022S1001